Høring

Høring

Import-/eksportbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Baggrunden for nærværende udkast til ændring af bekendtgørelsen er, at gebyret til dækning af alle omkostninger ved behandling af anmeldelse om overførsel af affald er blevet ændret fra 14.400 kr. pr. anmeldelse til 25.154 kr. pr. anmeldelse. Gebyrsatsen ændres for at sikre at gebyrordningen er i økonomisk balance.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
27-10-2019
27-12-2019
01-01-2020
2018/2019
Amalie Wang Norus
amwno@mfvm.dk
16-09-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 215,975 kB
Høringsbrev 99,890 kB
Høringsliste 105,758 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 206,604 kB
Høringssvar
Høringssvar 967,828 kB