Høring

Høring

Høring over EU forslag om nye grænseværdier for perchlorat og om forslag om prøvetagning og analysekriterier til kontrol af 3-MCPD estre, glycidyl-fedtsyre estre, perchlorat og akrylamid i fødevarer

Høring over EU forslag om nye grænseværdier for perchlorat og om forslag om prøvetagning og analysekriterier til kontrol af 3-MCPD estre, glycidyl-fedtsyre estre, perchlorat og akrylamid i fødevarer
EU Kommissionen har fremsat forslag til grænseværdier for miljøforureningen perchlorat og ligeledes forslag om kriterier for prøvetagning og analyse for 3-MCPD estre, glycidylfedtsyre estre, perchlorat og akrylamid.
EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
17-09-2019
17-11-2019
13-09-2019
2018/2019
Lulu Krüger
lchk@fvst.dk
13-09-2019