Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse

Bekendtgørelse om opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse
Bekendtgørelsen har hjemmel i ungeindsatsloven § 15 e, stk. 4, og har til formål at afløfte behovet for databehandleraftaler mellem STIL og de dataansvarlige kommuner. Bekendtgørelsen bliver det retligt bindende dokument, der skal regulere opgaver og ansvar for STIL som databehandler for personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse.
Bekendtgørelser
Myndighedens it
14-10-2019
14-12-2019
08-11-2019
2018/2019
Hany Dughaim
hany.dughaim@stil.dk
12-09-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 704,879 kB
Høringsbrev 175,656 kB
Høringsliste 77,527 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 291,421 kB
Høringssvar
Høringssvar 173,225 kB