Høring

Høring

Dansk holdning til forslag til WRC-19

Bemærkninger til den danske holdning til de resterende fælleseuropæiske forslag til WRC-19
I perioden 28. oktober - 22. november 2019 afholder ITU (International Telecommunication Union) en verdensomspændende radiokonference (WRC-19) i Sharm el-Sheikh, Egypten. Formålet med konferencen er primært at revidere det internationale radioreglement, der indeholder de overordnede internationale regler inden for frekvensforvaltning. ITU er FN’s særorganisation for informations- og kommunikationsteknologi.

Energistyrelsen forestår på Danmarks vegne det internationale samarbejde i forbindelse med bl.a. ITU’s afholdelse af WRC’er.

Denne høring omfatter de resterende ECP’er, som CPG (Conference Preparatory Group) har godkendt på sit møde den 26-30. august 2019.

Energistyrelsen har udarbejdet vedlagte opdaterede notat om forberedelsen til WRC-19. Notatet omfatter en beskrivelse af de dagsordenspunkter, som Energistyrelsen har vurderet har størst interesse i Danmark. De øvrige ECP’er fremgår af bilaget.

For at få fastlagt den danske holdning til de fælleseuropæiske forslag til WRC-19 skal Energistyrelsen anmode om eventuelle bemærkninger til de foreliggende ECP’er, som ikke indgik i høringen i juni. Bemærkningerne bedes være Energistyrelsen i hænde senest den
24. september 2019, kl. 12.00.
Andet materiale
Energistyrelsen
Erhverv
24-09-2019
24-11-2019
2018/2019
Peter Lund Andersen
plua@ens.dk
11-09-2019