Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet

Ny bekendtgørelse skal gøre det muligt for personer med et helbredsbevis til klasse 1, 2 eller 3 på luftfartsområdet at søge om kompensation for de udgifter, de har haft til udstedelsen af et nyt helbredsbevis før tid.

Muligheden for at søge om kompensation vil gælde for personer, der i perioden 1. juni 2018 til 5. april 2019 fik udstedt et helbredsbevis, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efterfølgende kendte ugyldigt, fordi styrelsen inddrog godkendelsen af det flyvemedicinske center, der havde foretaget undersøgelsen. Der udbetales kompensation svarende til det antal måneder, man ikke har kunne anvende det ugyldige helbredsbevis. Udgifter til rejseomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste mv. kompenseres ikke.

Pilotelever, der  ikke kan fortsætte deres pilotuddannelse på grund af, at deres førstegangshelbredsbevis er kendt ugyldigt, og det efterfølgende har vist sig, at de ikke kan opfylde de grundlæggende helbredskrav til en klasse 1-førstegangshelbredsundersøgelse, vil endvidere få mulighed for at søge om kompensation for afholdte  udgifter til pilotuddannelsen.

Ansøgning om kompensation vil skulle ske via en selvbetjeningsløsning på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.


Bekendtgørelser
Trafik og transport
18-09-2019
18-11-2019
01-10-2019
2018/2019
10-09-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 71,996 kB
Udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet 48,976 kB
Høringsliste 61,154 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 107,824 kB
Høringssvar
Høringssvar 617,011 kB