Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling.

Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling.

Vejledningerne er en revidering af de nuværende vejledninger, vejledning nr. 9375 af 29. maj 2018 om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (til landets praktiserende læger, præhospitalt personale, hjemmesygeplejen, plejecentre m.v.) og vejledning nr. 9374 af 29. maj 2018 om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling (til landets sygehuse m.v.).

Baggrunden for revideringen af vejledningerne har været et ønske fra flere organisationer om, at Styrelsen for Patientsikkerhed nedsatte en arbejdsgruppe med deltagelse af læger, udvalgte foreninger og organisationer. Formålet med revideringen er at gøre vejledningerne mere overskuelige, tydelige og operationelle.

 

Styrelsen har revideret vejledningerne på grundlag af et samlet bidrag fra arbejdsgruppen. Det er resulteret i udkast til følgende nye vejledninger:

  • Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning

  • Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling

 

Overordnede ændringer i vejledningerne:

  • Opdeling af vejledningerne i én vejledning om genoplivning og én vejledning om øvrig livsforlængende behandling

  • Begge vejledninger gælder nu både uden for sygehuse og på landets sygehuse

  • Gennemgående strukturændringer og fokus på læsbarheden

  • Indholdsmæssigt er vejledningerne opdateret i overensstemmelse med behovet i praksis ifølge arbejdsgruppen

 

Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.

Vejledning
Sundhed
08-10-2019
08-12-2019
01-11-2019
2018/2019
Pernille Kjersgaard
pakj@stps.dk
10-09-2019