Høring

Høring

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud m.v., konsekvensændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt ændringer i budgetgarantien)
Lovforslag
Arbejdsmarked
02-10-2019
02-12-2019
01-01-2020
2019/2020
05-09-2019