Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)
Lovforslaget skal udmønte ændringer af sygedagpengesystemet baseret på evalue-ringen af sygedagpengereformen. Ændringerne har til formål at gøre brugen af LÆ285 mere målrettet. Derudover indeholder forslaget en fjernelse af henvisnin-gerne til ”midlertidig arbejdsmarkedsydelse” fra loven, da ordningen ikke eksiste-rer mere.
Lovforslag
Arbejdsmarked
30-09-2019
30-11-2019
01-01-2020
2018/2019
02-09-2019