Høring

Høring

Habitatvejledningen

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatvejledningen) er blevet revideret på baggrund af ny retspraksis og nyeste ændring af habitatbekendtgørelsen. Vejledningen er oprindeligt udarbejdet i 2007, og er senere revideret i 2011.


Vejledningen er særligt relevant for alle myndigheder, der træffer afgørelser eller vedtager planer efter Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning, som omfattes af habitatbekendtgørelsen, dvs. kommuner, regioner og Miljø- og Fødevareministeriet. Vejledningen har også relevans for andre sektormyndigheder med tilsvarende regler samt for erhvervsorganisationer, virksomheder, tekniske og juridiske rådgivere, grønne organisationer og borgere, der på forskellig vis beskæftiger sig med aktiviteter, der berører internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter.


Vejledning
Miljøstyrelsen
Natur og klima
21-10-2019
21-01-2020
2018/2019
26-08-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 116,977 kB
Høringsliste 401,031 kB
Udkast til vejledning til habitatbekendtgørelsen 1,525 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 268,052 kB
Høringssvar
Høringssvar 11,770 MB