Høring

Høring

Høring om forslag til ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, selskabsskatteloven, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning

Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, selskabsskatteloven, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning
Lovforslaget er første del af implementering af den politiske aftale af 22. november 2018 og indeholder hjemler til, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Forsyningssekretariatet kan forberede aftalens gennemførelse og sikre, at de nye regler kan indfases så hurtigt og smidigt som muligt efter den tilsigtede ikrafttræden 1. januar 2022. Det drejer sig bl.a. om, at Forsyningssekretariatet kan indhente nødvendige data hos vandselskaberne til at udføre analyser inden for vandsektoren, og om, at ministeren kan ændre de nuværende regler i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber på en række punkter, så indfasningen af de nye regler lettes. Endvidere sikres hjemmel til at ændre samme bekendtgørelsen som opfølgning på to Højesteretsdomme om vandselskabernes skattebetaling.

Lovforslaget gennemfører desuden første del af punkt 4 i den politiske aftale, som vedrører fleksibel reguleringsmodel for mindre, forbrugerejede vandselskaber. Lovforslaget har således til formål at give de mindre, forbrugerejede vandselskaber mulighed for at opnå administrative lettelser ved træde ud af den økonomiske regulering og selskabsskattepligt. 
Endvidere justeres reglerne om, hvornår et vandselskab omfattes af vandsektorloven, med henblik på at tage højde for usædvanlige udsving i den årlige debiterede vandmængde. 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
20-09-2019
20-11-2019
2019/2020
Marianne Mathiesen
mma@ens.dk
23-08-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 143,758 kB
Høringsliste 373,133 kB
Udkast til lovforslag om ændring af vandsektorloven og selskabsskatteloven mv 804,665 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 385,129 kB
Høringssvar
høringssvar 1,892 MB