Høring

Høring

Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver

Høring af udkast til ny bekendtgørelse vedr. Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver
Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i § 4 stk. 5 i lov om Forsyningstilsynet, nr.
690 af 8. juni 2018.

Med loven har ministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om overvågnings-
og analyseopgaver for Forsyningstilsynet, der skal overvåge og analysere
forhold inden for forsyningssektorerne, herunder forhold på tværs af forsyningssektorerne.

Overvågnings- og analyseopgaver kan omhandle emner såsom effektivitet, priser,
kvalitet, forsyningssikkerhed, omkostningseffektiv innovation og omkostningseffektiv
grøn omstilling. Det bemærkes desuden, at Forsyningstilsynet offentliggør analyser
på tilsynets hemmeside, samt at resultaterne af overvågningsopgaver kan
offentliggøres.

Overvågnings- og analyseopgaverne har til hensigt at bidrage med udviklingen af
reguleringen af forsyningsområdet.

Det bemærkes, at § 4 og § 7 i Lov om Forsyningstilsynet sættes i kraft ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse
parallelt med udstedelse af den foreslåede bekendtgørelse
om overvågnings og analyseopgaver.
Bekendtgørelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Energi- og vandforsyning
18-09-2019
18-11-2019
06-12-2019
2018/2019
Frederik Lisberg
freli@kefm.dk
21-08-2019

Dokumenter