Høring

Høring

Bekendtgørelse om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien

Bekendtgørelse om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien

I forbindelse med ændringen af færdselsloven den 1. juli 2017, hvorefter transport-, bygnings- og boligministeren kan meddele tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer, sendes bekendtgørelse om forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien i Aalborg Kommune hermed i høring.

Bekendtgørelser
Vejdirektoratet
Trafik og transport
13-09-2019
13-11-2019
2018/2019
Specialkonsulent Bo Ekman
be@vd.dk
16-08-2019