Høring

Høring

Forordning vedr. betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/…af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen

Fødevarestyrelsen beder hermed om bemærkninger til vedhæftede forslag. Det drejer sig om Kommissionens delegerede forordning (EU)../… af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen.

Forordningen foreligger nu på dansk og indeholder regler om overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer bestemt til markedsføring i EU fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen.

Reglerne fastsættes med henblik på at sikre en effektiv overvågning af visse animalske varer, hvis der i EU-lovgivningen er krav om overvågning for at forebygge risici for dyre- og folkesundheden.


EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Sundhed
23-08-2019
23-10-2019
14-12-2019
2018/2019
Helle Schønfeldt
helsc@fvst.dk
14-08-2019