Høring

Høring

Forordning vedr. det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/…af 23.4.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted

Fødevarestyrelsen beder hermed om bemærkninger til vedhæftede forslag. Det drejer sig om Kommissionens delegerede forordning (EU)../… af 23.4.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted.

Forordningen foreligger nu på dansk og indeholder regler om, hvornår og hvordan det fælles sundhedsimportdokument (CHED) skal ledsage sendinger bestemt til markedsføring til deres bestemmelsessted. Reglerne fastsættes af hensyn til sporbarheden og med henblik på hensigtsmæssig kommunikation mellem de kompetente myndigheder.EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Sundhed
23-08-2019
23-10-2019
14-12-2019
2018/2019
Helle Schønfeldt
helsc@fvst.dk
14-08-2019