Høring

Høring

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg

Det er nødvendigt at revidere den gældende bekendtgørelse om deponeringsanlæg, da Europa-Kommissionen vedtog et ændringsdirektiv i maj 2018 til direktiv 1999/31/EF om deponering af affald. Ændringsdirektivet har ikke store konsekvenser for Danmarks måde at håndtere affald til deponering. Ændringerne vedrører forbud mod deponering af affald, som er indsamlet særskilt med henblik på genanvendelse og genbrug. § 6 i den gældende bekendtgørelse omhandler mulighed for godkendelse til midlertidig oplagring af farligt og mineralsk affald i op til 5 år, med den forudsætning, at affaldet kan genanvendes eller nyttiggøres. Denne bestemmelse ændres, således at perioden for godkendelse til midlertidig oplag bliver ét år, for at være forenelig med kravet i ændringsdirektivet. Ændringen i § 6 forventes ikke at medføre ændringer af allerede tildelte godkendelser.

Yderligere er der indsat et nyt bilag 8, som indeholder skabeloner, der skal anvendes ved sikkerhedsstillelse.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
24-09-2019
24-11-2019
01-01-2020
2018/2019
Luisa Kristiansen
lunba@mst.dk
13-08-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 147,657 kB
Bekendtgørelsesudkast 1,828 MB
Høringsliste 116,257 kB
Miljøvurdering - udkast 290,366 kB