Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for olie

Bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for olie
Ændringen af bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for olie har til formål at implementere gennemførselsdirektiv 2018/1581/EF til direktiv 2009/119/EF af 14. september 2009 om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter.

Ændringerne til olielagringsdirektivet er i hovedsagen af teknisk karakter.
 
Ændringerne udgøres ændringer i henvisninger til statistikforordningens afsnit om produktdefinitioner af råolie og olieprodukter, en udskydelse af tidspunktet for starten af medlemsstaternes nye oplagringsforpligtelse i forhold til beregningen af oplagringsforpligtelsen samt en ændring i beregningen af råolieækvivalenten for import af olieprodukter. 
 
Energistyrelsen har udover dette indført to mindre ændringer i lagringspligtbekendtgørelsen, der ikke følger af-, men har tilknytning til implementeringen.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Beredskab
10-09-2019
10-11-2019
01-01-2020
2019/2020
Jesper Gerdstrøm
jge@ens.dk
13-08-2019