Høring

Høring

Paradigmer for tilslutningsillaldelser af spildevand til kloak for bilvaskehaller og vaskepladser

Paradigmer for tilslutningsillaldelser af spildevand til kloak for bilvaskehaller og vaskepladser

Der er udarbejdet udkast til paradigmer for tilslutningstilladelser til bilvaskehaller og vaskepladser. Formålet med paradigmerne er at forenkle tilslutningstilladelserne og ansøgningerne for bilvaskehaller og vaskepladser.


Paradigmerne henvender sig først og fremmest til kommunerne og virksomheder, men også andre interessenter, organisationer, rådgivere mv. vil kunne have interesse for paradigmerne. Ved anvendelse af paradigmerne vil der kunne opnås en mere ensartet behandling af sager vedrørende tilslutningstilladelser for vaskehaller og vaskepladser.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Drivkraft Danmark, Comcon, KL, DI, Envina og DANVA har deltaget ved udarbejdelse af paradigmerne i samarbejde med Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen.

Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
04-09-2019
02-10-2019
07-08-2019
2018/2019
Jens Møller Madsen
jemma@mst.dk
07-08-2019

Dokumenter