Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Dyrevelfærdsmærket og autorisationsbekendtgørelsen

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning og bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning - udvidelse af Dyrevelfærdsmærket med kalve- og oksekød samt mejeriprodukter fra komælk.

Se høringsbrev m.v. for yderligere info.

Pr. 31-07-2019 er der lagt en version af udkast til bekendtgørelse om Dyrevelfærdsmærket uden vis ændringer. Dette er gjort for at lette læsningen, da udkastet indeholder mange ændringer.

Pr. 30-08-2019 er høringssvar og høringsnotat uploaded.

Pr. 13-09-2019 linkes der til den version af bekendtgørelsesudkastet, som er sendt til notifikation (underretning af Europa-Kommissionen). Der er således ikke tale om den endelige bekendtgørelse. Direkte link til bekendtgørelsesudkastet:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/da/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=424&dLang=DA

Link til notifikationsmeddelelsen: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/da/search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=424 

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
14-08-2019
14-10-2019
01-01-2020
2018/2019
19-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 228,390 kB
Udkast til bekendtgørelse om Dyrevelfærdsmærket 785,225 kB
Udkast til autorisationsbekendtgørelsen 62,721 kB
Høringsliste 142,667 kB
Udkast til bekendtgørelse uden vis ændringer 750,017 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 251,951 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,327 MB