Høring

Høring

Ekstern høring af energilagringspulje

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi
Ved aktstykke nr. 121 af 25. april 2019 blev der afsat en pulje på 130 mio. kr. til at støtte investeringer i større prækommercielle udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremme lagring af vedvarende energi.

Energilagring kan fremme etableringen af et mere fleksibelt energisystem og medvirke til indpasning af fluktuerende energiproduktion fra vindenergi mv.

Det er en forudsætning for tilskudsordningens lovlighed ift. EU's statsstøtteregler at den administreres i overensstemmelse med den generelle gruppefritagelsesforordning.

Udkastet indeholder bestemmelser om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder kriterier for tildeling af støtte, samt regler og vilkår for ordningen.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-08-2019
08-10-2019
26-08-2019
2019/2020
Mogens Uhd Nielsen
mun@ens.dk
15-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
ex_høringsbrev 148,642 kB
ex_høringsliste 439,873 kB
høring_bekendtgørelse 291,281 kB
Høringsnotat
høringsnotat_eksternt 227,354 kB
Høringssvar
Brintbranchen 128,604 kB
Dansk_Fjernvarme 128,794 kB
DANVA 125,445 kB
DGC 243,050 kB
Kommunernes_Landsforening 51,066 kB
Ørsted 21,755 kB