Høring

Høring

Forslag til lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning (ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas)

Forslag til lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning (ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas)
Lovforslaget implementerer dele af energiaftalen af 29. juni 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, om ændring af støtten til anvendelse af biogas fra de fem gældende støtteordninger.

Med lovforslaget sættes stop for tilgang af nye anlæg til de fem gældende støtteordninger til anvendelse af biogas fra den 1. januar 2020, og samtidig indføres individuelle produktionslofter for støttemodtagere, som er omfattet af ordningerne.

Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 22. august 2019 og bedes sendt til bioenergi@ensdk med kopi til dowi@ens.dk og smsh@ens.dk

Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
22-08-2019
22-10-2019
01-01-2020
2019/2020
Dorte Wied
dowi@ens.dk
10-07-2019