Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi

Høring over forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi

Udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi (Supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas). 

Med lovforslaget indsættes i elforsyningsloven en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om mulighed for undtagelse fra kravet om balanceansvar i overensstemmelse med elmarkedsforordningen, der er vedtaget som del af EU’s Vinterpakke ”Clean Energy for All Europeans”. Muligheden for undtagelse skal sikre, at visse mindre VE anlæg ikke automatisk vil blive omfattet af krav om balanceansvar. Det vil samtidig betyde, at Energinet eller en anden markedsaktør vil blive pålagt at varetage det finansielle ansvar for ubalancer. Herudover vil der ske tilpasninger af elforsyningsloven som følge af nye regler i forordningen, herunder ophævelse af tilsvarende regler. 

Formålet med lovforslaget er endvidere at indføre en hjemmel i lov om Energinet, der giver mulighed for, at ændring af eltransmissionsnet kan ske alene af særlige hensyn til forskønnelse. Der foreslås en tilsvarende bestemmelse i lov om elforsyning for at sikre en parallelitet mellem reglerne for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet, hvis der alene foreligger særlige hensyn til forskønnelse, uanset om der er tale om Energinet eller andre ejere af eltransmissionsnet.

Lovforslaget skal endelig sikre, at elforsyningslovens bestemmelse om pristillæg i form af grundbeløb for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas, biogas eller begge disse energikilder som brændsel, ophæves, da statsstøttegodkendelsen udløber ved udgangen af 2019. Grundbeløbet har ikke i medfør af elforsyningsloven en indbygget udløbsdato, og formålet med lovforslaget er at ophæve grundbeløbsstøtten samtidigt med udløbet af statsstøttegodkendelsen. Der er tale om en ordensmæssig lovændring. 
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-08-2019
19-10-2019
01-01-2020
2019/2020
10-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 165,421 kB
Høringsliste 206,349 kB
Lovudkast 959,770 kB