Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af udbudsloven

Høring af forslag til lov om ændring af udbudsloven
Forslag til ændring af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015, som ændret ved lov nr. 204 af 5. marts 2019) følger af, at EU-kommissionen har sendt åbningsskrivelser til en række lande i EU, herunder til Danmark den 25. januar 2019, om mangelfuld implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. Forslaget indeholder alene ændringer, som vurderes nødvendige for at imødekomme bemærkningerne i åbningsskrivelsen, jf. høringsbrevet.
Lovforslag
Erhverv
21-08-2019
21-10-2019
01-01-2020
2018/2019
Jesper Halvorsen
jn@kfst.dk
10-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 85,585 kB
Høringsliste 45,816 kB
Forslag til lov om ændring af udbudsloven 344,197 kB