Høring

Høring

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Med denne bekendtgørelse fastsætter Landbrugsstyrelsen de nødvendige betingelser for, at non-profit og ikke-erhvervsdrivende foreninger, organisationer og fonde kan søge om tilskud under dyrevelfærdspuljen. Bekendtgørelsen giver mulighed for at yde tilskud i form af foreningsstøtte og udviklingsprojektstøtte, hvor formålet er at forbedre dyrevelfærden i Danmark.


Væsentligste ændringer i forhold til ordningens sidste runde

  • Ved overansøgning af puljen reduceres tilskuddene med lige stor procentdel.

  • Det er nu eksplicit skrevet, at non-profit og ikke-erhvervsdrivende fonde, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, kan søge om tilskud til foreningsstøtte og udviklingsprojektstøtte.

  • Listen over udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, er opdateret.

  • Det er et kriterie for at kunne søge om tilskud til udviklingsprojektstøtte, at ansøger er en non-profit og ikke-erhvervsdrivende forening, organisation eller fond.

  • Definitionen og prioritering af udviklingsprojektstøtte er ændret.

  • Muligheden for at søge om tilskud til oplysningskampagner om dyrevelfærd under udviklingsprojektstøtte er ændret til en mulighed for at søge om tilskud til vidensdeling om dyrevelfærd.

  • Kravet om digital kommunikation er fjernet.

  • Afsnittet om tilbagebetaling af tilskud er fjernet fra bekendtgørelsen, da der er direkte hjemmel i finansloven til at kræve tilbagebetaling.

  • Afsnittet om force majeure er fjernet.Bekendtgørelser
Erhverv
30-07-2019
30-09-2019
15-08-2019
2018/2019
09-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 633,517 kB
Høringsbrev 168,547 kB
Høringsliste 104,975 kB
EØK 60,037 kB
Udkast til vejledning 927,717 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 226,560 kB
Høringssvar
Høringssvar fra Dyrenes Beskyttelse 513,602 kB
Høringssvar fra DOSO 376,272 kB
Høringssvar fra Anima 117,463 kB
Høringssvar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 201,285 kB