Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort

Færdselsstyrelsen har den 5. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om kørekort i høring. Høringsfristen udløb den 1. maj 2019. På baggrund af udviklingen omkring Brexit, finder Færdselsstyrelsen det dog nødvendigt allerede nu at fastsætte bestemmelser om kørekort af EU-modellen, der er udstedt af et land, der er udtrådt af EU eller EØS, hvorfor disse ændringer sendes i høring.

Den nye bekendtgørelse vil indeholde nedenstående ændringer:

Ret til at køre i Danmark på EU/EØS-kørekort i indtil 90 dage efter udtrædelsen eller indehaveren etablerer sædvanlig bopæl i Danmark

Et kørekort af EU-modellen, som er udstedt inden udtrædelsen af et land, der er udtrådt af EU eller EØS, giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet, i indtil 90 dage efter det tidspunkt, hvor landet udtræder af EU eller EØS, eller indehaveren etablerer sædvanlig bopæl i Danmark. Dette tilføjes som stk. 3 i § 120.

Ombytning til et tilsvarende dansk kørekort

Indehavere af et kørekort af EU-modellen, der er udstedt af et land, der er udtrådt af EU eller EØS, men som på tidspunktet for udstedelse var medlem af EU eller EØS, kan uden videre få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort forsynet med en påtegning om det oprindelige udstedelsesland. Dette tilføjes som stk. 3 i § 126.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
05-08-2019
05-10-2019
01-09-2019
2018/2019
08-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om kørekort 639,335 kB
Høringsbrev 109,780 kB
Høringsliste 99,058 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 132,978 kB
Høringssvar
Høringssvar 348,652 kB