Høring

Høring

Høring over lovforslag om sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer)

Lovforslaget skal forhindre omgåelse af proceduren for indsamling af vælgererklæringer.

Lovforslaget giver hjemmel til, at Valgnævnet, i tilfælde af grove eller gentagne retsbrud i forbindelse med et partis indsamling af vælgererklæringer, kan træffe afgørelse om at udelukke partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og annullere partiets indsamling af vælgererklæringer.

Lovforslag
Samfundsstruktur
02-08-2019
02-10-2019
2019/2020
05-07-2019