Høring

Høring

Forslag til ændring af byggeloven

Forslag til lov om ændring af byggeloven

Formålet med den foreslåede ændring af byggeloven er at implementere en revision af direktiv om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet (bygningsdirektivet) i dansk lovgivning. Med ændringen af byggeloven indføres der hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler om ladestandere til elektriske køretøjer samt bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer.

 

Med den foreslåede ændring af byggeloven foreslås det konkret, at der kan fastsættes nærmere bestemmelser om, at

 

  • at der i forbindelse med visse større bygningstyper skal etableres ladestandere og/eller ske forberedelse for ladestandere til elektriske køretøjer. Disse krav gælder ved nyopførte bygninger, men også ved større ombygninger af visse bygninger. Desuden skal der indføres krav om et minimum af ladestandere i eksisterende bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mindst 20 parkeringspladser, og 

  • at der indføres krav til etablering af bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer i visse bygninger. Bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer er automatiske styringssystemer af de tekniske systemer i en bygning, som bidrager til at nedbringe energiforbruget i bygningen. Systemet skal etableres i alle større bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, herunder også i eksisterende bygninger

 

Lovforslaget består alene af indførelse af bemyndigelsesbestemmelser.

Den reelle implementering vil foregå umiddelbart efter vedtagelse af lovforslaget ved fastsættelse af nærmere regler om ladestandere til elektriske køretøjer samt bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer i bekendtgørelsesform.

 

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Lovforslag
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
23-08-2019
23-10-2019
01-01-2020
2018/2019
Nanna Fannikke
naf@trm.dk
05-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til lov om ændring af byggeloven 306,761 kB
Bilag 1 - Direktivtekst DK 803,978 kB
Høringsliste 173,954 kB
Høringsbrev 125,354 kB