Høring

Høring

Høring vedrørende begrænsninger gældende for finansielle differencekontraker (CFD’er) til beskyttelse af detailkunder

Høring vedrørende begrænsninger gældende for finansielle differencekontraker (CFD’er) til beskyttelse af detailkunder
Finanstilsynet har i dag sendt begrænsninger gældende for finansielle differencekontrakter (CFD’er) til detailkunder i høring.

Formålet er at vedtage begrænsninger gældende for CFD’er til detailkunder tilsvarende de gældende midlertidige begrænsninger vedtaget af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Begrænsningerne påtænkes at have virkning fra den 1. august 2019.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest den 17. juni 2019.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på yed@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: fuldmægtig Yesim Victoria Dogan.

Kontaktperson: Kontorchef Ove Feddersen
Direkte tlf.nr.: +45 6193 0801

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. Svarene kan læses i fem måneder efter høringsfristen er udløbet.
Andet materiale
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
17-06-2019
17-08-2019
01-08-2019
2018/2019
Ove Feddersen
ofe@ftnet.dk
07-06-2019

Dokumenter