Høring

Høring

Høring over to bekendtgørelsesudkast som opfølgning på lov nr. 511 af 1. maj 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sender hermed to bekendtgørelsesudkast i høring:

  • Udkast til bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

  • Udkast til bekendtgørelse om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne.

Høringen foretages som opfølgning på lov nr. 511 af 1. maj 2019 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.).

Loven træder i kraft den 1. juli 2019. 

Bekendtgørelser
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Uddannelse og undervisning
07-06-2019
07-08-2019
01-07-2019
2018/2019
13-05-2019