Høring

Høring

Bekendtgørelse om refusion af udgifter til institutioner for elevers ophold på kostafdelinger

Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags refusion af udgifter til institutioner for elevers ophold på kostafdelinger

Vedlagte udkast til bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag refusion af udgifter til institutioner for elevers ophold på kostafdelinger implementerer bemyndigelsen i § 5 a, stk. 5, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på baggrund af lovændringen ved lov nr. 1737 af 27 december 2018 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) skal for kostophold der påbegyndes fra 1. juli 2019 refundere udgifter til elevers kostophold direkte til institutionerne der afholder udgiften. Udkastet til bekendtgørelsen indeholder regler om hvordan institutionerne skal anmode AUB om dækning af de afholdte udgifter.


Principper for agil erhvervsrettet regulering

Udkastet til bekendtgørelsen er blevet vurderet i forhold til vejledningen om principper for agil erhvervsrettet regulering. Idet udkastet til bekendtgørelsen alene retter sig mod institutioner, er der ikke tale om erhvervsrettet regulering. Ingen af principperne vurderes relevante fordi bekendtgørelsen ikke påvirker virksomheder muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. Ændringen medfører en byrdelettelse for arbejdsgiverne, der fremover ikke vil have nogen administrativ byrde vedr. refusion fra AUB til dækning af kostophold omfattet af bekendtgørelsen.

 

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdsgivernes

Uddannelsesbidrag anmoder om eventuelle bemærkninger senest onsdag den

22. maj 2019, kl. 12.00. Bemærkninger bedes fremsendt til ldn@atp.dk og

pote@atp.dk. I emnefeltet bedes angivet "Høringssvar – bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag mv.

 

 

Venlig hilsen

 

 

Lisbet Dinsen

Chefkonsulent

Bekendtgørelser
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Uddannelse og undervisning
22-05-2019
22-07-2019
01-07-2019
2018/2019
09-05-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 69,234 kB
Høringsliste 39,143 kB
Bekendtgørelse - udkast 42,650 kB