Høring

Høring

Høring – udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning

Høring – udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning

Forsyningstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning i høring. Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning.

Konkret ændres grundbeløbet for elhandelsvirksomheder i § 6, stk. 2 fra 576,17 kr. pr. GWh til: 138,30 kr. pr. GWh.

Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af én af gebyrsatserne baseret på grundbeløb gældende for elhandelsvirksomheder. De øvrige gebyrer – herunder timeafregnede og lovfikserede gebyrer – fortsætter uændret.

Der er høringsfrist onsdag den 22. maj 2019.

 

Bekendtgørelser
Forsyningstilsynet
Energi- og vandforsyning
22-05-2019
22-07-2019
01-07-2019
2018/2019
Lukas Lindgreen
post@forsyningstilsynet.dk
09-05-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev til ændringsbekendtgørelse 2019 338,951 kB
Høringsudkast til ændringsbekendtgørelse 317,132 kB
Ekstern høringsliste 195,387 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 231,661 kB
Høringssvar
Høringssvar 346,766 kB