Høring

Høring

Målepunkter for 2019 vedr. sundhedsplejeområdet, paraklinikområdet, ørelægeområdet med anæstesi og lægevagtsområdet

Målepunkter for 2019 vedr. sundhedsplejeområdet, paraklinikområdet, ørelægeområdet med anæstesi og lægevagtsområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed fire målepunktssæt i høring.

Styrelsen anvender målepunkter i det sundhedsfaglige tilsyn, hvis formål er vurdere

patientsikkerheden på et givent behandlingssted. Temaet for tilsyn i 2019 er

diagnostik og behandling. Der er særligt fokus på det kirurgiske område samt sårbare

patienter, hvor det er relevant.

De udvalgte typer af behandlingssteder er:

  • Sundhedsplejeområdet
  • Paraklinikområdet
  • Ørelægeområdet med anæstesi
  • Lægevagtsområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed anmoder hermed om at modtage bemærkninger til

udkast til målepunkterne senest den 31. maj 2019.

Andet materiale
Sundhed
31-05-2019
31-07-2019
2018/2019
Kirsten Fog
kifo@stps.dk
07-05-2019