Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur

Den gældende bekendtgørelse har til formål at regulere kommunernes varetagelse af den kortlægningsopgave, som følger af Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015. I Fødevare- og landbrugspakken er aftaleparterne (VKOLA) under overskriften ”Smidigere husdyrgodkendelser” blevet enige om, at kortlægning af ammoniakfølsom natur skal styrkes med henblik på at understøtte og fremme en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling i kommunen i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelser af husdyrbrug. Udstedelsen af en ny bekendtgørelse sker for at foretage enkelte ændringer i forhold til og dermed erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 292 af 17/04/2018 om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur. Ændringerne i den ny bekendtgørelse, vises med synlige rettelser og omfatter;

  • En ændring af fristen for kommunernes indsendelse af dokumentation til Miljøstyrelsen fra 15. december til 22. november af hensyn til sagsbehandlingen, da det er kortlægningens sidste år.

  • Indsættelse af hjemmel til, at Miljøstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser.

  • Sproglige rettelser, konsekvensrettelser og lignende

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Natur og klima
03-06-2019
03-09-2019
2018/2019
30-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 265,178 kB
Udkast til bekendtgørelse 283,278 kB
Bilag til bekendtgørelse 85,768 kB
Høringsliste 41,740 kB