Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel

Bekendtgørelse om taxikørsel (taxibekendtgørelsen)

Hermed sendes udkast til ændring af taxibekendtgørelsen i høring.l

På baggrund af erfaringer Færdselsstyrelsen har gjort sig med administration af de nugældende regler på taxiområdet, har der vist sig et behov og ændring af sagsbehandlingsreglerne i forhold til ansøgning om chaufførkort.

Der er tale om ændringer, der primært har til formål at gøre reglerne nemmere at administrere og sikre en mere smidig sagsbehandling. Hertil kommer en skærpelse af kravet om ekstern censur samt enkelte konsekvensrettelser.


Bekendtgørelser
Trafik og transport
14-05-2019
14-07-2019
01-07-2019
2018/2019
Lotte Bank Vester
lobv@fstyr.dk
16-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 239,700 kB
Høringsliste 96,688 kB
Udkast til ændring af taxibekendtgørelsen 82,039 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 111,219 kB
Høringssvar
Høringssvar 210,973 kB