Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler og vejledning om substitution

Formålet med bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler er at sikre, at bekendtgørelsen er opdateret i forhold til de erfaringer med brugen af bekendtgørelsen, som Lægemiddelstyrelsen løbende præsenteres for.

Høringsudkastet til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler indeholder derfor en række forskellige ændringer. De væsentligste af disse omhandler følgende:

  • Krav om elektronisk anvisning fjernes i få tilfælde.

  • Præcisering af substitutionsreglerne i vedlagte bekendtgørelsesudkast og vedlagte udkast til vejledning

  • Ordination af recepter til udenlandske borgere

  • Håndskreven underskrift ved dyrlægerecepter

  • At dyrlægerecepter kun må indeholde nødvendige oplysninger

  • Udlevering af lægemidler i udleveringsgruppe A

  • Angivelsen distribuerende læger

  • Henvisningen til Lægemiddelkataloget


Bekendtgørelser
Sundhed
06-05-2019
06-07-2019
2018/2019
Irene Holm
irho@dkma.dk
16-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 130,070 kB
Høringsliste 228,143 kB
Bekendtgørelsen 373,193 kB
Vejledning om substitution - høring 221,502 kB