Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om rutekørsel

Udkast til bekendtgørelse om rutekørsel udspringer af ændring af lov om trafikselskaber, som ændrer på afstandskravet til fjernbuskørsel (Lov nr. 207 af 5. marts 2019).

Udkast til bekendtgørelse fastsætter hvilke oplysninger, der skal sendes til Færdselsstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fjernbuskørsel, de nærmere betingelser for udstedelse af fjernbustilladelse, bestemmelser om Færdselsstyrelsens tilsyn og muligheden for at ombytte nuværende tilladelser til en tilladelse efter de nye regler for fjernbuskørsel.

Der er derudover ikke foretaget andre indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
13-05-2019
13-07-2019
01-07-2019
2018/2019
Bettina Jakobsen
beja@fstyr.dk
15-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 24,814 kB
Høringsbrev 67,009 kB
Høringsliste 68,343 kB