Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i høring med henblik på høringsparternes afgivelse af eventuelle bemærkninger.

Bekendtgørelsen foreslås ændret af to årsager:
1) Opdatering af ansøgningsproceduren for affaldshåndteringsvirksomheder som opfølgning på Miljøstyrelsens udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomheder (branchebekendtgørelse), som er i høring til den 15. april 2019.
2) Justeringer mv. i anden lovgivning, som medfører behov for at foretage en gennemskrivning af bekendtgørelsen og foretage mindre præciseringer og omformuleringer som forbedrer læsningen og strukturen i miljøvurderingsbekendtgørelsen. De foreslåede ændringer fremgår nedenfor af parallelopstillingen. Ændringerne fremgår ligeledes med rettelsesmarkeringer i udkastet til ændringen af bekendtgørelsen.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
16-05-2019
16-07-2019
01-07-2019
2018/2019
Helle Ina Elmer
hinel@mfvm.dk
12-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 407,189 kB
Høringsbrev 430,199 kB
Høringsliste 174,687 kB