Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, der nedlægges i relation til grundbeløbets ophør

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, der nedlægges i relation til grundbeløbets ophør

Den 29. juni 2018 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny energiaftale. Tilskudsordningen gennemfører dele af energiaftalen.   


Ordningen skal understøtte, at de strandede omkostninger, der måtte være som følge af nedlæggelsen af fjernvarmeværker i relation til grundbeløbets ophør, ikke i deres fulde omfang falder tilbage på varmekunderne eller kommunerne og derved borgerne. 

Bekendtgørelsen, som er sendt i høring, sikrer de juridiske rammer for puljens konkrete udmøntning.


Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-05-2019
19-07-2019
01-07-2019
2018/2019
Peter S. Bentzen
pbz@ens.dk
12-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Hørings brev 117,013 kB
Hørings liste 218,124 kB
Udkast - Bekendtgørelse om strandede omkostninger 43,720 kB