Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges

Høring over udkast til bekendtgørelse om grundbeløbsinitiativet: støtte til individuelle løsninger - Varmepumper på abonnement
Den 29. juni 2018 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny energiaftale. Tilskudsordningen gennemfører dele af energiaftalen.   

Ordningen skal understøtte, at varmekunder ved et grundbeløbsværk, der nedlægger fjernvarmeforsyningen, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv alternativ varmeløsning. 

Den endelige model for ordningen er under udarbejdelse og forventes at blive sendt i høring senere på året. Da det ikke kan udelukkes, at enkelte værker beslutter lukning i 2019, oprettes en midlertidig ordning ved bekendtgørelse med ikrafttræden den 1. juli 2019.

Bekendtgørelsen, som er sendt i høring, sikrer de juridiske rammer for at varmekunder, der måtte stå uden en varmeløsning inden den endelige ordning er tilgængelig, kan få tilskud fra de 10 mio. kr., der er afsat i 2019.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
19-05-2019
19-07-2019
01-07-2019
2018/2019
12-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Hørings brev 120,050 kB
Hørings liste 229,058 kB
Udkast - Bekendtgørelse om midlertidig ordning 367,467 kB
Høringsnotat
Høringsnotat_med_høringssvar 2,362 MB