Høring

Høring

Ny vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen (den fællesoffentlige landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data)

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen
Udkastet til vejledningen sendes hermed i offentlig høring. Vejledningen erstatter den eksisterende ”Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata, By – og Landskabsstyrelsen, november 2010”. Miljøstyrelsen og GEUS har ved udarbejdelsen af udkastet til vejledningen haft fokus på kvalitetssikring ved indlæsning af data i Jupiterdatabasen for at sikre bedre datakvalitet. I forhold til den tidligere vejledning forholder denne vejledning sig langt mere specifikt til de enkelte tabeller og kodelister med henblik på så klart som muligt at guide specielt kommuner, vandværker og laboratorier i indberetningerne til Jupiterdatabasen. Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.
Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
16-05-2019
14-06-2019
28-06-2019
2018/2019
Helga Ejskjær
helej@mst.dk
12-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen 3,806 MB
Høringsbrev 224,341 kB
Høringsliste 167,982 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 581,465 kB