Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Visitdenmarks koordination af den nationale turismefremmeindsats, om Visitdenmarks bestyrelse og om den rådgivende nomineringskomité

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Visitdenmarks koordination af den nationale turismefremmeindsats, om Visitdenmarks bestyrelse og om den rådgivende nomineringskomité
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om VisitDenmarks koordination af den nationale turismefremmeindsats, om VisitDenmarks bestyrelse og om den rådgivende nomineringskomité sendes nu i høring.

Af udkastet til ændringsbekendtgørelsen fremgår det blandt andet, at Danske Regioner udgår som medlem af den rådgivende nomineringskomité samt at kommunale og regionale turismeudviklingsselskaber ændres til distinationsselskaber og turismeudviklingsselskaber m.v.

Fristen for indsendelse af høringssvar er:
mandag den 20. maj 2019 kl. 12.00.

Høringssvar skal sendes pr. mail til fuldmægtig Ida Krabbe (idakra@erst.dk) og fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk).

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post:
Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen
Folketinget vedtog den 13. december 2018 lov om erhvervsfremme og lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark. Lovene trådte i kraft den 1. januar 2019.

Med vedtagelsen af lovene er de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme reduceret fra 3 til 2 - ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder turisme. Med udgangspunkt i strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats er det Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som sikrer en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet, herunder inden for turismefremme.

Det følger af lovene, at regionerne ikke længere har ansvar for erhvervsfremme, herunder turisme, og derfor ikke længere kan deltage i eller finansiere turismefremmeindsatser.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2019.

Der henvises i øvrigt til ændringsbekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk og her.

Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:
- Fuldmægtig Ida Krabbe (idakra@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 95
- Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 73.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
20-05-2019
22-07-2019
01-06-2019
2018/2019
Ida Krabbe
idakra@erst.dk
17-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 74,228 kB
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 72,696 kB
Høringsliste 218,163 kB