Høring

Høring

Anbefalinger om tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme

Anbefalinger om tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme

Høring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme
 
Langt de fleste personer med hovedpine bliver behandlet i primærsektoren, hvor deres egen læge er en nøgleperson i behandlingen. Det gælder både i forhold til at udrede og behandle ukompliceret migræne og spændingshovedpine, samt til at udrede og viderehenvise personer til mere specialiseret behandling alt efter, hvor alvorlige symptomerne er.

Anbefalingerne skal sikre, at voksne med en episodisk eller kronisk hovedpine, der begrænser dem i deres daglige liv, får et sammenhængende behandlingsforløb.

Anbefalingerne vedrører:

• Personer, der er diagnosticeret med de primære hovedpinesygdomme, som er: migræne, spændingshovedpine og klyngehovedpine.
• Personer diagnosticeret med hovedpine på grund af medicinoverforbrug eller posttraumatisk hovedpine.
• Personer, som er væsentligt begrænset i deres dagligliv af hovedpine.

Anbefalingerne lægger op til at styrke udredningen og diagnostikken af personer med hovedpinesygdomme. Det omfatter blandt andet, at udarbejde regionale visitationsretningslinjer, at benytte standardiserede diagnostiske værktøjer såsom hovedpinedagbog og hovedpinekalender, samt at bruge validerede kriterier, når der skal stilles en hovedpinediagnose.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme er i høring frem til fredag den 26. april 2019.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
26-04-2019
26-06-2019
08-04-2019
2018/2019
Kristoffer Lande Andersen
kla@sst.dk
08-04-2019