Høring

Høring

Høring over vejledning om intraorale røntgenoptagelser

Høring over vejledning om intraorale røntgenoptagelser

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet udarbejdet en vejledning om brugen af røntgenoptagelser hos tandlæger.

Formålet med vejledningen er at beskrive rammerne for brugen af anvendelse af røntgenstråling til intraorale optagelser hos tandlæger herunder:

  • At gengive krav fra strålebeskyttelseslovgivningen til brug af røntgenoptagelser hos tandlæger og bidrage til, at de forstås og anvendes korrekt.

     

  • At gengive de krav, der er til særlige kompetencepersoner, som blev indført med de nye bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet i 2018.

     

  • At formidle Sundhedsstyrelsens anbefalinger for udførelse af konstanskontroller. Vejledningen vil erstatte tidligere vejledninger om konstanskontroller af røntgenapparater og udstyr til intraorale optagelser.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
06-05-2019
06-07-2019
03-06-2019
2018/2019
Trine Agner Nielsen
tani@sis.dk
08-04-2019