Høring

Høring

Forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel

Forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel

Transport-, bygnings- og boligministeren forventer i næste folketingssamling at fremsætte vedlagte udkast til lov om anlæg af Nordhavnstunnel.

Lovforslaget bemyndiger transport-, bygnings- og boligministeren til at anlægge en tunnel fra Nordhavnsvej/Strandvænget til øst for Færgehavnsvej i Nordhavn i København med tilslutning til vejnettet i Nordhavn, som er forberedt til videreførelse i Østlig Ringvej, samt til at etablere en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i anlægsperioden. Nordhavnstunnelen anlægges som en ca. 1 km lang vejtunnel med 2 kørespor i hver retning, hvilket svarer til dimensioneringen af Nordhavnsvej, der åbnede i 2017. Nordhavnstunnelen bliver, som en fortsættelse af Nordhavnsvej, en kommunevej.


Lovforslag
Vejdirektoratet
Trafikinfrastruktur
10-05-2019
10-07-2019
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
2018/2019
Jacob Pryds Winkel
jawi@vd.dk
08-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel 796,523 kB
Høringsbrev 228,328 kB
Høringsliste 209,840 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 244,716 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,579 MB