Høring

Høring

Fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Høring over udkast til fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Energistyrelsen sender hermed fire udkast til bekendtgørelser på frekvensområdet i høring.

Ændringerne består i en række forslag til tekniske tilpasninger bl.a. som følge af en Kommissionsgennemførelsesafgørelse og en række ECC-beslutninger og ECC-anbefalinger samt ændringer af bestemmelserne om tilladelsers varighed.

Ændringerne er indarbejdet i følgende bekendtgørelser:
  • Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
  • Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
  • Bekendtgørelse om radiogrænseflader
  • Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
07-05-2019
07-07-2019
01-07-2019
2018/2019
08-04-2019

Dokumenter