Høring

Høring

Bekendtgørelse om kørekort

Bekendtgørelse om kørekort

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om kørekort i høring. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort.

Rigspolitiets tolkeoversigt bortfaldt pr. 31. marts 2019, idet området for tolkning og oversættelse har været i udbud. Der er valgt en leverandør, som skal levere ydelserne fra d. 1. april 2019. Bestemmelserne i bekendtgørelsen er tilrettet herefter.

Det bliver muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort at få sidestillet sit grønlandske kørekort med et dansk kørekort.

Kravet i bilag 5 om, at et øvelseskøretøj under den praktiske prøve ikke må være forsynet med reklamer og lignende, der kendetegner køretøjet som et øvelseskøretøj, bortfalder.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
01-05-2019
01-07-2019
01-07-2019
2018/2019
05-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 127,891 kB
udkast til kørekortbekendtgørelse 757,687 kB
høringsliste 99,171 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 132,978 kB
Høringssvar
Høringssvar 348,652 kB