Høring

Høring

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Ændring i anvendelsesområdet for bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold
Anvendelsesområdet for reglerne om radioudstyr og apparater foreslås ændret. Ændringen fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

Efter ændringen af anvendelsesområdet vil visse typer af luftfartsudstyr være omfattet af reglerne for radioudstyr og apparater i stedet for at være omfattet af de regler, som fortsat gælder for det resterende luftfartsudstyr, herunder et certificeringskrav. Det drejer som om ubemandede luftfartøjer, som ikke underlægges certificeringskrav, fx visse droner.

Ændringen sker som følge af EU-forordning 2018/1139, som bl.a. fastsætter regler for civil luftfart.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
10-05-2019
10-07-2019
01-07-2019
2018/2019
05-04-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringbrev 112,941 kB
Bekendtgørelsesudkast 149,939 kB
Forordning 1,255 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 199,674 kB
Høringssvar
Høringssvar 581,683 kB