Høring

Høring

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) - Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) - Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

De tre bekendtgørelser ændres samtidig, da ændringerne i BR18 afføder konsekvensændringer i både certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Ændringerne skal derfor bl.a. sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de to certificeringsbekendtgørelser. Der foretages desuden en række indholdsmæssige ændringer, som er beskrevet nedenfor.

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
01-05-2019
01-07-2019
01-07-2019
2018/2019
22-03-2019