Høring

Høring

Høring af vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019

Høring af vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019 i høring. Vejledningen er en opdatering af den nuværende vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fra 2015. Siden da er bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ændret to gange. Først kom bekendtgørelse nr. 1723 af 17/12/2017 og efterfølgende bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018. Disse to bekendtgørelsesændringer indeholder mange væsentlige justeringer, hvorfor der er behov for at revidere den eksisterende vejledning.
Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
03-05-2019
03-07-2019
2018/2019
Kirsten Søndergaard
kis@mst.dk
22-03-2019