Høring

Høring

Høring over udkast til fire reviderede bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet

Høring over udkast til fire reviderede bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet

Der er foretaget en revision af bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse, bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer og bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer på baggrund af det første års erfaringer med anvendelsen af bekendtgørelserne. Endvidere er bekendtgørelse om overførsel af radioaktive stoffer indarbejdet i bekendtgørelseskomplekset.

De væsentligste ændringer er beskrevet i høringsbrevet.

Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel er udelukkende rettet til så den henvisningsmæssigt er i overensstemmelse med bekendtgørelseskomplekset, der er således ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i denne bekendtgørelse.Bekendtgørelser
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
26-04-2019
26-06-2019
01-07-2019
2018/2019
Trine Agner Nielsen
tani@sst.dk
22-03-2019