Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Ændringsbekendtgørelsen udstedes med henblik på at regelfastsætte de tekniske krav og kontrol- og afprøvningsmetoder, som er beskrevet i kap. 18 i Vejledning om syn og godkendelse af køretøjer (VOSAK).

Bekendtgørelsesudkastet er i vidt omfang en regelfastsættelse af den vejledning som hidtil har været benyttet på området. Dog justeres enkelte af vejledningens områder med henblik på forenkling af kontrol- og afprøvningsprocessen. Der er derfor ikke tale om en direkte overførelse af vejledningens tekst til bekendtgørelse.

Med de nye regler vil det blive muligt for virksomheder at søge om godkendelse som prøvningsinstans til at foretage kontrol og afprøvning af ibrugtagne biler og motorcykler, hvorpå der er foretaget konstruktive ændringer.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
02-04-2019
02-06-2019
01-05-2019
2018/2019
Linette Egelund
lieg@fstyr.dk
19-03-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 130,159 kB
Bekendtgørelsesudkast 356,025 kB
Høringsliste 108,485 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 188,667 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,426 MB